Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOznámení veřejného shromáždění
V jakém případě ve věci jednatSvolávání shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
Charakteristika úkonuOznámení veřejného shromáždění
Výsledek úkonuVeřejné shromáždění je ohlášeno doručením řádného oznámení.
Kdy věc řešitChceme-li uspořádat shromáždění osob za účelem společného vyjádření postoje či názoru, nebo za účelem veřejné výměny informací a názorů na veřejné či jiné společné záležitosti. 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPovinné náležitosti oznámení jsou uvedeny v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v § 5 odst. 3. Lze použít formulář, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPovinné náležitosti oznámení jsou uvedeny v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v § 5 odst. 3. Lze použít formulář žádosti, který je k dispozici na webu města – https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/  
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyOznámení o konání shromáždění lze podat v elektronické podobě  e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, nebo do datové schránky: ywmb4nc.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOznámení o konání shromáždění lze doručit v listinné podobě na Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickybez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není předmětem úkonu.
Opravné prostředkynejsou
Časté dotazyJe k uspořádání shromáždění potřeba povolení úřadu?  Odpověď: NE. Pokud jde o shromáždění sloužící k vyjádření názorů na veřejné záležitosti, svolavatel jej úřadu pouze oznamuje.                                                                    
Sankcenejsou
PůsobnostMěsto Nový Jičín vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti. 
Oblastprávo na shromažďování, svoboda projevu
Klíčová slovashromažďování
Počátek platnosti popisu úkonu01.07.2023
Konec platnosti popisu úkonuPopis platí po dobu účinnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkony související s oznámenými shromážděními jsou vedeny v interní spisové službě Městského úřadu Nový Jičín.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor kancelář vedení města.