Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZvláštní užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace
V jakém případě ve věci jednatObčan, jiný subjekt, v jehož oprávněném zájmu je užít silnici, nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem.
Charakteristika úkonuSprávní řízení za účelem vydání rozhodnutí o zvláštním užívání podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Výsledek úkonuRozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
Kdy věc řešitNa základě podání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost s identifikací pozemní komunikace, přesným určením místa doby zvláštního užívání, jméno a příjmení toho, kdo bude za zvláštní užíváná odpovědný, jeho datum narození, telefon a adresu, případně IČO, situační výkres se způsobem zvláštního užívání, předchozí souhlas vlastníka místní komunikace/silnice, předchozí souhlas PČR dojde-li k ohrožení BESIP.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽádost s identifikací pozemní komunikace, přesným určením místa doby zvláštního užívání, jméno a příjmení toho, kdo bude za zvláštní užíváná odpovědný, jeho datum narození, telefon a adresu, případně IČO, situační výkres se způsobem zvláštního užívání, předchozí souhlas vlastníka místní komunikace/silnice, předchozí souhlas PČR dojde-li k ohrožení BESIP.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou zprávou IDS: ywmb4nc, e-mailovou adresou e-podatelna@novyjicin.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo osobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVýše poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyOpravný prostředek dle Správního řádu zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Časté dotazy 
SankceDle platného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
PůsobnostRozhodnutí v rámci města Nový Jičín a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
OblastPozemní komunikace.
Klíčová slovaZvláštní užívání.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem nabytí právní moci rozhodnutí.
Konec platnosti popisu úkonuKonec platnosti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNení předmětem úkonu.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.