Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.
V jakém případě ve věci jednatPrávnická osoba, fyzická osoba podnikající nechce provozovat vozidlo jako vozidlo taxislužby.
Charakteristika úkonuEvidence vozidel taxislužby podle § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Výsledek úkonuVyrozumění o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.
Kdy věc řešitNa základě podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPřílohu nelze doložit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení předmětem úkonu.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou zprávou IDS: ywmb4nc, e-mailovou adresou: e-podatelna@novyjicin.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo osobně na Městském úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství, dveře č. 301, nebo na podatelně.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyNení předmětem úkonu.
Časté dotazyNení předmětem úkonu.
SankceNení předmětem úkonu.
PůsobnostVyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je provedeno v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.
OblastTaxislužba.
Klíčová slovaTaxislužba, vozidlo, evidenční nálepka, vyřezní vozidla.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.
Konec platnosti popisu úkonuNení předmětem úkonu.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je evidováno v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.