Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUdělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby
V jakém případě ve věci jednatObčan, který se chce stát řidičem vozidla taxislužby.
Charakteristika úkonuOprávnění řidiče taxislužby dle § 21c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Výsledek úkonuPrůkaz řidiče taxislužby s platností na 5 let od udělení oprávnění.
Kdy věc řešitNa základě podání žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost nelze podat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti je nutné přiložit platný občanský průkaz.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyŽádost nelze podat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost se podává osobně na Městském úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství, dveře č. 301.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení předmětem úkonu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek ve výši 500 Kč zaplacen při podání žádosti na pokladně Městského úřadu, Divadelní 1.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyOdvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby, do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podané písemně nebo elektronicky na Městském úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství, dveře č. 301.
Časté dotazyMohu zažádat o udělení oprávnění řidiče taxislužby na kterékoli obci s rozšířenou působností mimo místa trvalého pobytu? ANO.

Skládá se zkouška z místopisu? NE (od 1.7. 2020).
SankcePokuta až 10 000 kč za nesplnění povinnosti odevzdat průkaz řidiče taxislužby do 7 dnů po datu ukončení jeho platnosti.
PůsobnostOprávnění řidiče taxislužby je udělováno v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.
OblastTaxislužba.
Klíčová slovaTaxislužba, řidič, průkaz.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem udělení oprávnění řidiče taxislužby a začátkem platnosti průkazu řidiče taxislužby.
Konec platnosti popisu úkonuOprávnění řidiče taxislužby a průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnost po datu uvedeném na průkazu řidiče taxislužby.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuUdělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby je evidováno v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.