Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPovolení připojení sousední nemovitosti, zřízení sjezdu či nájezdu na silnice II. a III. tříd a místních komunikací.
V jakém případě ve věci jednatVlastník nemovitosti sousedící s místní komunikací, silnicí II. nebo III. třídy chce připojit, upravit, nebo zrušit toto připojení k komunikaci.
Charakteristika úkonuSprávní řízení za účelem vydání povolení připojení sousední nemovitosti dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Výsledek úkonuRozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti.
Kdy věc řešitNa základě včasného podání žádosti o vydání povolení připojení sousední nemovitosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost s identifikací připojované nemovitosti (obvykle pozemku) ke komunikaci, situační výkres, technická zpráva, podélný řez připojením, předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace, závazné stanovisko dotčeného orgánu PČR dopravní inspektorát Nový Jičín.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽádost s identifikací připojované nemovitosti (obvykle pozemku) ke komunikaci, situační výkres, technická zpráva, podélný řez připojením, předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace, závazné stanovisko dotčeného orgánu PČR dopravní inspektorát Nový Jičín.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou zprávou IDS: ywmb4nc, e-mailovou adresou e-podatelna@novyjicin.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo osobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySprávní poplatek 500 Kč splatný před vydáním povolení.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek 500 Kč splatný před vydáním povolení.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyOpravný prostředek dle Správního řádu zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Časté dotazy 
SankceDle platného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
PůsobnostRozhodnutí v rámci města Nový Jičín a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
OblastPozemní komunikace.
Klíčová slovaMístní komunikace a silnice, sjezd, rozhledový trojúhelník.
Počátek platnosti popisu úkonuDnem nabytí právní moci rozhodnutí.
Konec platnosti popisu úkonuPovolení připojení sousední nemovitosti není časově omezeno.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNení předmětem úkonu.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.