Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZtráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (velký a malý technický průkaz)
V jakém případě ve věci jednatŽádost podává vlastník nebo provozovatel v případě ztráty, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (velký a malý technický průkaz) u registru vozidel.
Charakteristika úkonuPři provozování vozidla na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).
Výsledek úkonuVlastník nebo provozovatel silničního vozidla získá požadovaný doklad dle žádosti.
Kdy věc řešitZtrátu, zničení, odcizení nebo poškození je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K žádosti se dokládá:
– osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz), pokud doklad existuje,
– doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
– plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně ve výši 500,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 400,- Kč, hradí se za vystavený technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, je-li doklad poškozen, zničen, ztracen či odcizen. Za popsaný technický průkaz se správní poplatek nevybírá.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc ověřená? – NE.
Musím mít s sebou velký/malý technický průkaz v originále? – ANO pokud doklady existují.
SankceNení stanovena.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaDuplikát technického průkazu, ztráta osvědčení, ztráta dokladu, duplikát dokladu.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.