Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZměna ostatních údajů v registru silničních vozidel
V jakém případě ve věci jednatV případě změny osobních údajů (jméno, příjmení, pobyt, sídlo) nebo technických údajů (tažné zařízení, pneumatiky, změna barvy, obnova VIN, LPG) zapisovaných do osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz).
Charakteristika úkonuPři provozování vozidla na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla identifikační údaje v souladu s údaji v registru vozidel.
Výsledek úkonuVýsledkem je soulad údajů v registru silničních vozidel a vystavení dokladů k silničnímu vozidlu s aktualizovanými údaji.
Kdy věc řešitŽádost o zápis změny ostatních údajů podává vlastník nebo provozovatel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti se dokládá:
– osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz),
– doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
– plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená),
– doklad osvědčující změnu zapisovaných technických údajů o silničním vozidle.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně. Správní poplatky ve výši 50,-Kč se hradí za každou zapsanou změnu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc ověřená? – NE.
Musím mít s sebou velký/malý technický průkaz v originále? – ANO.
SankceZa provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru vozidel, nebo v osvědčení o registraci vozidla, nebo v technickém průkazu zvláštního vozidla, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaZměna osobních údajů, změna technických údajů v technickém průkazu.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.