Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vyřazení vozidla z provozu, ukončení vyřazení vozidla, zápis zániku silničního vozidla a zápis místa a účelu využití vyřazeného vozidla
V jakém případě ve věci jednatV případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla. Pokud vyřazení vozidla trvá déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je vlastník povinnen neprodleně oznámit adresu umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití.
Charakteristika úkonuV případě nesjednaného platného zákonného pojištění vozidla, prodloužení vyřazení po roce od vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla a zánik vozidla.
Výsledek úkonuNeplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla (zrušení povinného ručení).
Kdy věc řešitV případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla. Oznámením místa a účelu vyřazeného vozidla je vyřazení vozidla prodlouženo. Doložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla, dojde k ukončení vyřazení vozidla. Dále v případě likvidace vozidla.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K žádosti se dokládá:
– osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz),
– registrační značka/značky,
– policejní protokol v případě odcizení silničního vozidla, nebo registrační značky,
– doklad o pojištění vozidla z provozu při ukončení vyřazení vozidla z provozu,
– doklad o ekologické likvidaci vozidla pro zápis zániku silničního vozidla.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti o vyřazení nebo o zápis zániku silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Žádost o ukončení vyřazení vozidla a oznámení místa a účelu využití silničního vozidla se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který silniční vozidlo vyřadil z provozu. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky se hradí v hotovosti ve výši 200,- Kč při podání elektronické žádosti formou portálu dopravy je správní poplatek ve výši 160,-Kč za každé vyřazené silniční vozidlo v registru silničních vozidel. Zánik vozidla a oznámení místa a účelu využití silničního vozidla je bez poplatku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc ověřená? – NE.
Musím odevzdat registrační značky? – ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz v originále? – ANO.
Musím doložit doklad o ekologické likvidaci? – ANO.
SankceSankce může být uložena do výše 50.000,-Kč za:
– Neodevzdání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (malý TP) u vyřazeného vozidla
– Neoznámení adresy a účelu využití u vyřazeného vozidla po uplynutí 1 roku
– Ohrožení či poškození životního prostředí u vyřazeného vozidla
– Provozování vozidla na pozemních komunikacích bez přidělených registračních značek
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaVyřazení vozidla, zánik vozidla, oznámení místa a účelu vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.