Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuRegistrační značky na přání, na nosné zařízení, na nízkoemisní – elektrické vozidlo, značka za poškozenou a přidělení značek za zničené, ztracené nebo odcizené
V jakém případě ve věci jednatV případě požadavku vlastníka nebo provozovatele na získání požadované registrační značky.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuVlastník vozidla získá požadované registrační značky dle žádosti.
Kdy věc řešitKaždé registrované vozidlo musí být označeno předepsaným počtem registračních značek. V případě odcizení či ztrátě se musí registrační značky vyměnit za nové.
Na žádost vlastníka vozidla lze vystavit značky na přání (RZP), značku na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), značku na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol).
Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou RZ je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě výměny registračních značek z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení registrační značky. V případě vydání značky za poškozenou, na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol) podává žádost vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka (plná moc).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti se dokládá:
– osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz),
– doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
– plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená),
– poškozené registrační značky při vydání stejné registrační značky,
– registrační značka při výměně za nové registrační značky z důvodu ztráty, zničení či odcizení, pokud značka je,
– registrační značky při výměně za registrační značky: na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně za každou vystavenou tabulku a zápis změny.
RZ za zničené, odcizené a ztracené registrační značky 450,-kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 360,- Kč
RZ za poškozenou RZ je 600,-kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 480,- Kč
RZ na nosné zařízení je 600,-kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 480,- Kč
RZ na přání je 10.000,-kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 9.000,- Kč
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc ověřená? – NE.
Musím odevzdat zbylé/poškozené RZ? – ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz v originále? – ANO.
SankceZa provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, na němž není přidělená registrační značka, může být uložena sankce do výše 50 000,-Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaRegistrační značka.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.