Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVyužití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že žadatel (fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) hodlá využít místní komunikaci pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí na území města Nový Jičín. Žádost lze podat na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě.
Charakteristika úkonuÚkon podání žádosti o využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí za účelem vydání  vyjádření vlastníka komunikace je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele.
Výsledek úkonuVyjádření vlastníka komunikace k využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí . Lze využít jako podklad pro správní řízení vedené Odborem dopravy.
Kdy věc řešitŽádost podat nejméně 30 dnů před zamýšleným využitím místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí .
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázat totožnost žadatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el. podpisem). Pokud žádost zasíláte prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Přiložit žádost o vyjádření vlastníka místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí  včetně situačního nákresu. Formuláře naleznete na www.novyjicin.cz –  žádosti a formuláře –  Obecní živnostenský úřad).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyProkázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce , pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit plnou moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Přiložit žádost o vyjádření vlastníka místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí  včetně situačního nákresu. Formuláře naleznete na www.novyjicin.cz žádosti a formuláře Obecní živnostenský úřad).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání žádosti o využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí včetně situačního nákresu  lze zaslat do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádosti o využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí včetně situačního nákresu  lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky0 Kč.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky0 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč.
Opravné prostředky – – –
Časté dotazyJak postupovat pokud hodlám využit komunikaci  pro umístění reklamního zařízení? Kontaktovat Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad a projednat záměr umístit reklamní zařízení na komunikaci.
Sankce – – –
PůsobnostSamospráva.
OblastZábory veřejného prostranství.
Klíčová slovaKomunikace, zvláštní užívání komunikace, prodej, reklama.
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNe.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.