Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřestupky v souvislosti s užíváním alkoholu a tabákových výrobků
V jakém případě ve věci jednatPorušení obecně závazné vyhlášky -zákaz konzumace alkoholu na určených místech, dodržování pravidel při pití alkoholu a kouření tabákových výrobků
Charakteristika úkonuNapříklad: (1) Zakazuje se kouřit c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
f) ve škole a školském zařízení, h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let, k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek
Výsledek úkonuPostih protiprávního jednání
Kdy věc řešitlhůta pro podání je 1rok od zjištění
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZákladní popis situace a kontakt na oznamovatele
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySouvisející dokumentace, doklad totožnosti
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyE-mail: sluzba@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatSlužebna Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8, Nový Jičín – osobně, telefonicky na linku 156, 556 768 280
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
SankceUložení pokuty v příkazním řízení
PůsobnostKatastrální území města Nový Jičín a jeho místních částí
OblastZákon o ochraně zdraví
Klíčová slovaKouřit, nástupiště, přístřešky, veřejná doprava, školské zařízení, dětské hřiště, stravovací služby, vodní dýmky
Počátek platnosti popisu úkonu01.05.2021
Konec platnosti popisu úkonuDo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceMěstská policie.