Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřestupky v dopravě
V jakém případě ve věci jednatPři nedodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu
Charakteristika úkonuNapříklad: Vozidla parkující např. na vyhrazených místech, v zákazu, v křižovatce, v autobusových zastávkách, před přechodem pro chodce, ve vjezdech, vozidla stojící na pozemní komunikaci – vraky
Výsledek úkonuPostih protiprávního jednání
Kdy věc řešitlhůta pro podání je 1rok od zjištění
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZákladní popis situace a kontakt na oznamovatele
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySouvisející dokumentace, doklad totožnosti
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyE-mail: sluzba@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatSlužebna Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8, Nový Jičín – osobně, telefonicky na linku 156, 556 768 280
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
SankceUložení pokuty v příkazním řízení
PůsobnostKatastrální území města Nový Jičín a jeho místních částí
OblastBezpečnost silničního provozu
Klíčová slovaParkování, vyhrazené místa, zákaz, křižovatka, zastávka, přechod, vjezd, pozemní komunikace
Počátek platnosti popisu úkonu01.05.2021
Konec platnosti popisu úkonuDo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceMěstská policie.