Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřestupky proti veřejnému pořádku
V jakém případě ve věci jednatV případě narušení  veřejného pořádku
Charakteristika úkonuNapříklad:
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, d) poruší noční klid, e) vzbudí veřejné pohoršení, f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů
Výsledek úkonuPostih protiprávního jednání
Kdy věc řešitlhůta pro podání je 1rok od zjištění
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZákladní popis situace a kontakt na oznamovatele
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySouvisející dokumentace, doklad totožnosti
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyE-mail: sluzba@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatSlužebna Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8, Nový Jičín – osobně, telefonicky na linku 156, 556 768 280
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
SankceUložení pokuty v příkazním řízení
PůsobnostKatastrální území města Nový Jičín a jeho místních částí
OblastMístní záležitosti veřejného pořádku
Klíčová slovavýzva, pravomoc, úřední osoba, noční klid, objekt, zařízení, veřejné prostranství
Počátek platnosti popisu úkonu01.05.2021
Konec platnosti popisu úkonuDo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceMěstská policie.