Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřestupky proti majetku
V jakém případě ve věci jednatV případě vzniklé škody do 10 000,-Kč
Charakteristika úkonuNapříklad: a) způsobí škodu na cizím majetku 1. krádeží, 2. zpronevěrou, 3. podvodem, nebo 4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
Výsledek úkonuPostih protiprávního jednání
Kdy věc řešitlhůta pro podání je 1rok od zjištění
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZákladní popis situace a kontakt na oznamovatele
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySouvisející dokumentace, doklad totožnosti
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyE-mail: sluzba@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatSlužebna Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8, Nový Jičín – osobně, telefonicky na linku 156, 556 768 280
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
SankceUložení pokuty v příkazním řízení
PůsobnostKatastrální území města Nový Jičín a jeho místních částí
OblastMístní záležitosti veřejného pořádku
Klíčová slovaškoda, majetek, krádež, zpronevěra, podvod, poškození věc, pokus, neoprávněně užívá, přisvojit, bez přivolení, ukryje, převede
Počátek platnosti popisu úkonu01.05.2021
Konec platnosti popisu úkonuDo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceMěstská policie.