Kontakt
24.3.2023

Dárcům krve, kteří svým nezištným činem mohou zachránit lidský život, patří obdiv nás všech. I to je důvod, proč by starosta města Nový Jičín rád poděkoval dárcům krve, kteří v uplynulých dvou letech dostali ocenění Českého červeného kříže (ČKK) za 40, 80, 120, 160 a 250 odběrů krve. Tito dárci obdrží od starosty města Stanislava Kopeckého osobní pozvánku na slavnostní setkání v aule Městského úřadu, které proběhne v měsíci květnu. Přizváni budou i čerství nositelé ocenění ČKK, kterým zástupci ČČK předají plakety.

Při této příležitosti by se starosta města chtěl setkat i s dárci kostní dřeně, kteří dosud oceňováni nebyli. Případné dárce kostní dřeně, kteří jsou občany města, proto vyzýváme, aby se nejpozději do 14. dubna přihlásili na odboru sociálních věcí, a to buď telefonicky na 556 768 241 nebo e-mailem lucie.frantova@novyjicin.cz.