Veřejná setkání s občany

Veřejná setkání s občany se uskuteční postupně ve všech místních částech našeho města. Kromě členů osadních výborů se jich zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů zdejší radnice. Na programu budou informace o činnosti příslušného osadního výboru, o investičních a dalších akcích loňského roku a plánovaných akcích letošního roku. Prostor bude také pro dotazy, připomínky a podněty občanů.

Místa a termíny setkání:
Bludovice – pondělí 22. května v 17.00 hod. (budova Fojtství),
Loučka – úterý 23. května v 17.00 hod. (restaurace U Chovatelů),
Straník – pondělí 29. května v 17.00 hod. (tělocvična areálu TJ),
Kojetín – úterý 30. května v 17.00 hod. (restaurace),
Žilina – středa 31. května v 17.00 hod. (pod přístřeškem na hřišti).

pdf Veřejná setkání (pozvánka) (pdf, 94 KB)