Kontakt
10.3.2023

Potravinový a kuchyňský odpad rostlinného a živočišného původu začali občané města Nový Jičín třídit od března loňského roku na základě pilotního projektu, který trval 12 měsíců. Na území města bylo rozmístěno 40 hnědých nádob o objemu 120 litrů, jejichž svoz probíhal jednou týdně. Za dobu trvání projektu občané města do těchto nádob vytřídili přes 57 tun potravinového odpadu, tedy nezkonzumovaných potravin a potravinových zbytků, nepoživatelné zeleniny a ovoce atd. Odpad je svážen do bioplynové stanice v Rapotíně, kde je zpracováván na elektrickou energii, teplo a plyn. Zbytkový odpad se vrací do půdy jako hnojivo. Výhodou zpracování v bioplynové stanici oproti kompostárnám je v tom, že občané mohou nespotřebované potraviny odevzdat v původních obalech, s výjimkou skla.

Od 7. března přibylo 7 zcela nových stanovišť. V 13 lokalitách s hustou zástavbou, kde se jedna nádoba ukázala jako nedostačující, dojde k posílení stávajících stanovišť o další nádoby. Celkem tedy budou mít občané k dispozici 60 nádob. Lokality sběru naleznete v tomto letáku. Nová stanoviště jsou zanesena i do mapy kontejnerů na webu města, kterou naleznete zde. Režim svozu zůstává stejný.

V Návštěvnickém centru mohou občané za zvýhodněnou cenu 50 korun zakoupit speciální košíky na sběr gastroodpadu do domácností a kompostovatelné sáčky na gastroodpad. Cena za sadu 25 sáčků je 65 korun.

Více informací ke zpracování gastroodpadu naleznete na informačním webu www.tridimgastro.cz nebo v tomto letáku.

3 nádoby na odpad - červená na kovy, černá s růžovým víkem na použitý olej a hnědá na gastroodpad