Kontakt
6.2.2024

Původci odpadů, tedy právnické a podnikající fyzické osoby, kteří v roce 2023 vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí splnit svou ohlašovací povinnost souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů za rok 2023 do 28. února 2024.

Hlášení se vyplňuje a odesílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) na stránkách www.ispop.cz. Původci, kteří hlášení dosud neprováděli, se musejí nejprve zaregistrovat do Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) na www.crzp.cz.

Nesplnění ohlašovací povinnosti dle § 95 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je přestupkem se sankcí až do výše 1 milionu korun.