Kontakt
15.3.2023

Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1993, připadá na 22. března. Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, šetření vodními zdroji a jejich ochranu. Letošní Světový den vody je o urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize ve světě. Kampaň vyzývá lidi, aby ve svých životech přijali opatření a změnili způsob, jakým vodu využívají, spotřebovávají a hospodaří s ní. 

U příležitosti Světového dne vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti v sobotu 25. března 2023 přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance. Kromě uvedených vodních děl lze navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě. Bližší informace naleznou zájemci na stránkách www.pod.cz.

Lidé také budou mít možnost si 25. března prohlédnout některé provozy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Otevřou se některé čistírny odpadních vod (např. v Kopřivnici) i dvě největší úpravny pitné vody v regionu (Podhradí ve Vítkově a Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí). Bližší informace naleznou zájemci na stránkách www.smvak.cz.