Kontakt
17.3.2023

Odbor správy majetku ve spolupráci s Technickými službami města upozorňuje, že i letos bude probíhat rajónové čištění města a jeho místních částí, a to od 23. března do konce října letošního roku. Předmětem čištění budou komunikace, chodníky, parkoviště, parkovací zálivy a další zpevněné plochy a kanálové uliční vpusti. Souběžně bude probíhat i údržba zeleně a lokálně i obnova vodorovného dopravního značení.

Předmětná zóna bude vždy týden před vlastním čištěním označena přenosnými dopravními značkami IZ 8a zóna s dopravním omezením, ve které bude stanoven zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, kdy pracovníci Technických služeb města provedou potřebný rozsah prací. Dopravní značky budou umístěny na začátek ulice či oblasti, kde bude zákaz platit. Konec zóny s dopravním omezením bude označen značkou IZ 8b. Tato značka označuje konec oblasti, kde platí zákaz zastavení. Upozorňujeme, že zónová značka platí i v přilehlých ulicích, které nemusí být značkou označeny. Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí zákaz zastavení. V případě, že je na značce vyobrazena zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter zákazové značky.

Aby práce proběhly bez problémů ve stanoveném čase a bez nebezpečí poškození cizího majetku, prosíme vás o sledování a dodržování dočasného dopravního značení. Respektováním přenosných dopravních značek předejdete možnosti spáchat dopravní přestupek, který následně budete muset řešit se strážníky Městské policie a zamezíte tak uložení pokuty v příkazním řízení. Svým zodpovědným chováním ušetříte čas sobě i pracovníkům provádějícím úklid.

Rozpis rajónového čištění naleznete zde a na webových stránkách Technických služeb v sekci Naše služby.  Změny v rozpisu rajónového čištění způsobené organizačními důvody, vyšší mocí apod. jsou vyhrazeny.

Pracovníci Technických služeb města Nový Jičín odklízejí ostříhané větve a zametají krajnici cesty.