Kontakt
27.5.2024

Město Nový Jičín (dále jen „Město“) jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Rady města Nový Jičín č. 1520/27R/2024 ze dne 22.05.2024 zveřejňuje tento majetkoprávní záměr a vyhlašuje
nabídkové řízení (dále též „NŘ“) na prodej nemovitých věcí uvedených v příloze.

Mapa pozemků k prodeji

Přílohy