Kontakt
21.2.2024

Komplexní revitalizace Laudonova nádvoří spojující Masarykovo náměstí s ulicí Žerotínovou je téměř u konce. V rámci stavebních prací, které byly zahájeny loni v září, došlo k odstranění stávající rampy, asfaltových ploch, zdí a zídek. Bylo vybudováno nové schodiště do zadního vstupu Návštěvnického centra, vznikly nové zdi a zídky, byla repasována vstupní brána z Masarykova náměstí, a instalovány 2 nové brány z ulice Žerotínova. Rovněž došlo k přeskupení odpadového hnízda.

Náklady v hodnotě zhruba 6,1 milionů korun včetně DPH budou hrazeny ze zdrojů města. Zhotovitelem stavby byla společnost NOSTA, s.r.o. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků a čeká se na kolaudaci, která proběhne v nejbližších týdnech. Následně bude prostor zpřístupněn veřejnosti.

 „Výsledkem bude nejen zprůchodnění nádvoří, ale také zkvalitnění tohoto oblíbeného veřejného prostoru. Mělo by ještě dojít k předláždění plochy v podloubí mezi náměstím a Laudonovým nádvořím, k opravě fasády přilehlého domu, a revitalizaci restaurace Laudon včetně venkovního posezení, jejíž vlastníkem je soukromá osoba. Prostředí nádvoří zkrášlí výsadba zeleně. Věřím, že zprůchodnění nádvoří potěší nejednoho občana města,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.  

Pohled na revitalizované Laudonovo nádvoří.

Laudonovo nádvoří během revitalizace.
Laudonovo nádvoří před revitalizací.