Kontakt
21.5.2024

Od 1. března do 30. dubna mohli občané předkládat návrhy do 7. ročníku výzvy Projekty pro Nový Jičín, jejímž hlavním cílem je dát občanům města možnost rozhodnout o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a moci se tak spolupodílet na rozvoji města. Byly podány 3 projekty, které během měsíce května prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením příslušných odborů Městského úřadu. Občané navrhli vybavit Hückelovy vily mobiliářem, jako jsou odpadkové koše, stojany na kola a informační cedule, a vybudovat veřejná „griloviště“ ve vhodných lokalitách. Také si přáli multigenerační hřiště, které by mělo vzniknout revitalizací dětského hřiště na ulici Myslbekova doplněním herních, posilovacích a rekreačních prvků učených pro všechny věkové kategorie. Všechny projekty budou prezentovány na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21, které se uskuteční 19. června od 17 hodin v aule radnice. Rada města pak rozhodne, které projekty postoupí do veřejného hlasování, které proběhne od 1. do 31. října. Vítězný projekt bude realizován v následujícím kalendářním roce.

V letošním roce došlo k navýšení celkově alokované částky na 500 tisíc korun včetně DPH, tedy o 100 tisíc korun více než loni. Každý předkladatel směl předložit pouze 1 návrh. Podpořen bude pouze 1 vítězný projekt s tím, že celková výše nákladů na jeden projekt může být až 500 tisíc korun včetně DPH.

Více informací naleznete také v podsekci Zdravé město: https://zdravemesto.novyjicin.cz/aktualne/do-participativniho-rozpoctu-lide-predlozili-3-navrhy/.