Kontakt

Starosta města zřizuje Bezpečnostní radu ORP Nový Jičín a Krizový štáb ORP Nový Jičín.

RM zřizuje k plnění úkolů při ochraně před povodněmi Povodňovou komisi Města Nový Jičín.

Starosta města zřizuje povodňovou komisi ORP Nový Jičín.

Povodňový orgán obce mimo povodeň je Odbor organizační – Pracoviště krizového řízení.

Povodňový orgán ORP Nový Jičín je Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství.