Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Přidělení odpadní nádoby, QR kódu
V jakém případě ve věci jednat Přidělení odpadní nádoby, QR kódu na komunální odpad pro občany města v rámci systému stanoveného městem.
Charakteristika úkonu Podání žádosti na odboru životního prostředí, vyplněním formuláře žádosti o přidělení odpadní nádoby, QR kódu.
Výsledek úkonu Schválení/zamítnutí přidělení opdadní nádoby, QR kódu
Kdy věc řešit Pokud nemáte odpadní nádobu anebo ji máte, ale chybí označení QR kódem
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky vyplněná žádost
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky vyplněná žádost
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky adresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat osobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  –
Opravné prostředky  –
Časté dotazy Mám nárok na přidělení odpadní nádoby?
Občané mohou na OŽP požádat o přidělení standardní odpadní nádoby, a to v poměru 5 osob/1 popelnice o objemu 110 l, a dále pak v poměru 23 – 46 osob/1 kontejner o objemu 1 100 l. Nádoby jsou v tomto režimu pořizovány na náklady obce.
Sankce bez sankce
Působnost samospráva
Oblast odpadové hospodářství
Klíčová slova odpadní nádoba, QR kód
Počátek platnosti popisu úkonu 08.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu  –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Úkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.

Přílohy