Kontakt

Koordinátor záchrany Hückelových vil Radek Polách zpracoval mezi březnem 2020 a srpnem 2021 vizi jejich další záchrany a rozvoje. Při její tvorbě spolupracoval se zástupci Městského úřadu v Novém Jičíně, Národního památkového ústavu, Muzea Novojičínska, Městským architektem a také autory původní studie z roku 2018, architektonickým studiem Obenaus. K vizi se 9. září 2021 uskutečnil odborný seminář, z nějž byl vytvořen zápis a soupis připomínek k vizi, které byly následně zapracovány. Podrobnosti k semináři najdete v této samostatné zprávě. Celou vizi s názvem „Hückelovy vily: Vize 2021 – Budoucnost“ i zápis a připomínky ze semináře si můžete stáhnout zde:

 

Reportáž TV Polar ze semináře: