Kontakt

V roce 2022 byl zřízen SPOLEK PRO ZÁCHRANU HÜCKELOVÝCH VIL, Z.S.

Přihláška do spolku je ke stažení zde:
Formát MS Word Přihláška za člena Spolku pro záchranu Hückelových vil
Formát .pdf Přihláška za člena Spolku pro záchranu Hückelových vil

Přihlášky můžete odevzdat na spolkové schůzi dne 24. 11. 2022 v 16.00 hodin v malém sále Beskydského divadla na Divadelní ulici v Novém Jičíně nebo případně zaslat poštou na adresu spolku:

Spolek pro záchranu Hückelových vil, z.s.
U Hřiště 425
741 01 Nový Jičín

Hückelovy vily jsou nemovitými kulturními památkám České republiky, tři z nich jsou v majetku Města Nového Jičína a čtvrtá je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dvě nejstarší vybudované v letech 1880-1882, vily Augusta a Johanna Hückelových, jsou předmětem budoucí záchrany. Na těchto stránkách najdete ucelené informace ohledně Hückelových vil a jejich revitalizace. V menu vlevo jsou připojeny odkazy na jednotlivé oddíly, na této stránce níže pak reportáže, které se k oběma objektům váží.

Poděkování patří Muzeu Novojičínska, Zemskému archivu v Opavě, Státnímu okresnímu archivu Nový Jičín za poskytnutí obrazového a textového materiálu pro tvorbu této webové prezentace.


Spolek pro záchranu Hückelových vil

V návaznosti na snahy města o záchranu nádherných architektonických skvostů vil Augusta a Johanna Hückelů byl v červenci letošního roku založen Spolek pro záchranu Hückelových vil. Hlavní důvod jeho vzniku je stanoven již v samotném názvu. Spolek by měl být nápomocen současnému majiteli Městu Novému Jičínu v revitalizaci obou vil i přilehlého areálu.

„Již na začátku léta 2021 při společensko-kulturní akci Kouzelný den v Hückelových vilách byla nastíněna tato myšlenka, kterou se nám nyní podařilo realizovat do své první fáze. Na základě zasedání zakládajícího výboru a vypracovaných stanov byl spolek v srpnu 2022 oficiálně registrován a nyní zahajuje svou činnost. Pro budoucí zájemce o členství je nově zřízena kontaktní adresa spolekhuckel@gmail.com, kde mohou fyzické i právnické osoby požádat o členství,“ sdělil nově zvolený předseda spolku Radek Polách.

Cíle spolku ukotvené ve stanovách jsou dnes prezentovány na webových stránkách věnovaných Hückelovým vilám na adrese www.novyjicin.cz/pamatky/huckelovyvily. V budoucnu se předpokládá zřízení společné platformy v rámci záchrany těchto pohádkových zámku na periferii lesa.

„Naší snahou je sdružit lidi, kteří mají o záchranu vil zájem. Spolek bude následně sloužit k propagaci, k informování veřejnosti a také k podpoře města v úsilí o rekonstrukci vil. Počítáme se zapojením široké veřejnosti i odborníků a rádi bychom jako čestné členy získali také společnost TONAK a potomky rodiny Hückelů,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka, který se stal zakládajícím řadovým členem spolku.

Spolková schůze, na níž budou noví členové přijati, proběhne v říjnu. Informace budou podávány prostřednictvím médií se souhlasem členů výboru a také přím