Kontakt

Další domy, které byly vystavěny na počátku 20. století se nacházejí při ulici Steinbergstrasse (dnešní ulice Na Skalkách). Obytné domy byly vhodně zařízeny a jejich obyvatele tvořilo převážně úřednictvo kloboučnické továrny Johann Hückel’s Söhne.

© Státní okresní archiv Nový Jičín
© Muzeum Novojičínska