Kontakt

Domy na Hückelgasse (dnešní ulici Nádražní) byly vystavěny na sklonku 19. století jako obytné domy zaměstnanců. Mnohem dříve než slavnější baťovy domky ve Zlíně byly vystavěny domy zaměstnanců kloboučnické továrny Johann Hückel’s Söhne v Novém Jičíně. Jejich vnitřní dispozice, fasádní členění a další detaily byly dokonce prezentovány v časopise Der Bautechniker. Centralorgan für das österreichische Bauwessen. Zeitschrift für das österreichische Bauwessen.

© Muzeum Novojičínska

Vedle ulice Nádražní to byla také ulice u Jičínky, kde byly vystavěny další domy.

© Muzeum Novojičínska

Zde najdete originální článek na titulní a druhé stránce časopisu Der Bautechniker ke stažení:

1. strana
Deer Bautechniker 01

2. strana
Der Bautechniiker 02