Kontakt

Další domy, které byly spojeny s působením představitelů rodiny Hückelů v Novém Jičíně se dodnes nacházejí na ulici Dolní brána. Jedná se o dva původně řadové přízemní domy s barokním jádrem, které byly zceleny v první polovině 19. století v jeden objekt pod č.p. 656/16; 18. Tehdy byly zvýšeny o patro a opatřené sedmiosou fasádou ve stylu druhého rokoka. Parter průčelí byl nevhodně upraven ve druhé polovině 20. století.

© Muzeum Novojičínska
© Státní okresní archiv Nový Jičín

Právě v tomto areálu zavedl roku 1865 Johann Albert Hückel (1814 Fulnek – 1880 Nový Jičín) jako první kloboučník v celém tehdejším Rakousku do výroby parní stroj o výkonu 3 koňských sil. Dům zůstal ve vlastnictví rodiny Hückelů až do roku 1945, jak dokladují archivní dokumenty. Jeden dům byl v majetku rodiny Augusta Hückela (1838 Nový Jičín – 1917 Nový Jičín) a druhý ve vlastnictví rodiny jeho bratra Johanna Hückela (1843 Nový Jičín – 1917 Nový Jičín).