Kontakt

Město Nový Jičín zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu vítání, které probíhá formou slavnostního aktu v aule budovy Radnice, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín a podle ohlasů je příjemným zážitkem pro rodiče i další příbuzné vítaných dětí.

Vítání občánků není povinnost, takže je na rodičích, jestli se jej zúčastní. Jedná se spíše o neformální obřad, kdy je vaše děťátko přivítáno jako nový člen města, kde máte trvalý pobyt. Akce je určena všem novorozencům s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně, tedy i těm dětem, které se narodily v porodnicích mimo Nový Jičín. S sebou nepotřebujete žádné úřední dokumenty.

Délka obřadu je cca 45 min a noví občánci dostávají z rukou starosty města pamětní list a drobný dárek a kytičku pro maminku. Rodičům a miminkům zahrají a zazpívají žáci ze Základní školy Komenského 66 v Novém Jičíně. Vzhledem k povaze obřadu je akce vhodná pouze pro dítě do 1 roku.

Během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam vlastními prostředky pouze pro soukromou potřebu rodiny, jehož dítě se obřadu účastní. Předpokládá se dodržení základních norem společenského chování při slavnostním aktu. Vstup do sálu je volný pro nejbližší členy rodiny a příbuzné.

Termíny nejsou pevně stanoveny, vše se odvíjí od aktuálního počtu přihlášených dětí. Pevně je stanoven pouze den a hodina, a to středa v 15 hodin. Přihlášené děti obdrží pozvánku e-mailem i poštou.

V případě zájmu o uvítání občánků je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji elektronicky na e-mail katerina.redlova@novyjicin.cz nebo poštou na adresu:

Městský úřad
Divadelní 1
741 01 Nový Jičín

Pro další informace kontaktujte odbor školství, kultury a sportu MěÚ Nový Jičín – Bc. Kateřinu Redlovou, tel. 556 768 217, katerina.redlova@novyjicin.cz.

Těšíme se na Vás.

 

Vítání občánků – přihláška