Kontakt

Dne 13. 9. 2018 chválilo zastupitelstvo města usnesení, kterým se doplňuje usnesení Zastupitelstva Města Nový Jičín č. 12/27Z/2006 o podmínky úhrady nákladů za kastraci a čipování psa jeho držiteli, s účinností od 1. 10. 2018:

  1. držitel psa je občan s trvalým pobytem na území Města Nový Jičín
  2. úhrada nákladů za kastraci a čipování je možná do výše 80% doložených nákladů, nejvýše však do 3200,- za jedno zvíře (zaokrouhleno na celé koruny nahoru)
  3. za psa byl v kalendářním roce uhrazen místní poplatek podle příslušné OZV
  4. držitel psa není dlužníkem Města Nový Jičín

Rok má 365 dnů a pes vytvoří minimálně 1 hromádku denně, takže za rok je to už pořádná hromada! Proto se nestyďte sebrat ze země hovínko po svém psovi, i když je kolem plno lidí, časem zjistíte, že je naopak dobře, že vás při této činnosti pozorují – i zarytý antipejskař tohle ocení. Psi by měli být zpestřením života a ne postrachem, nikoho přece nepotěší znečištěné boty.

Podle platné legislativy nejsou psí hovínka (psí exkrementy) nebezpečným odpadem a sáček můžete odhodit do kteréhokoliv odpadkového koše nebo kontejneru na směsný odpad. A, že se vám zdá, že sáčků je málo?, že zrovna nenajdete u odpadkového koše přivázaný „paklík“ sáčků?, vždyť každý rohlík, koláček, koblihu dostanete v pekařství zvlášť zabalené – stačí tyhle sáčky nevyhazovat a nosit s sebou po kapsách. Vždyť uklízet je normální !