Kontakt
7.6.2023

Letos se uskutečnil již šestý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, ve které měli občané a zástupci místních spolků možnost předložit své návrhy na zlepšení života ve městě nebo v jeho místních částech a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Vítězné návrhy obyvatel město realizuje po schválení radou města.

„Letos byly přihlášeny celkem 4 projekty, které byly po formální kontrole předány k posouzení dotčeným odborům městského úřadu. Odbory všechny projekty doporučily k realizaci,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a MA21 Markéta Jánošíková a doplnila, že „na závěr předkladatelé své projekty prezentovali na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21, které se konalo 2. května. Kvůli neúplným informacím k cenové kalkulaci projektu, nereálnému rozpočtu a faktu, že záměr na vybudování totožného hřiště  již má Odbor správy majetku se komise Zdravého města a MA21 rozhodla projekt Workoutové hřiště v Žilině nedoporučit k realizaci.“

Veřejné hlasování o jednotlivých návrzích probíhalo od 16. května do 4. června elektronicky přes aplikaci Mobilní rozhlas a web. Do ankety se zapojilo celkem 342 občanů a každý hlasující mohl udělit 2 hlasy.

„Ze tří projektů, které postoupily do hlasování, dali obyvatelé Nového Jičína nejvíce hlasů vybudování rodinného hřiště u fotbalového hřiště na Lamberku a vytvoření nových laviček v Hückelových vilách,“ uvedl místostarosta města Ondřej Syrovátka a také garant výzvy a doplnil, že „cílem participativního rozpočtu je zapojit obyvatele do utváření místa, ve kterém žijí a dát jim možnost se na utváření města aktivně podílet.“

Na projekty pro Nový Jičín byla vyhrazena celková částka 400 tisíc korun a možné maximální náklady na jednotlivé projekty jsou 200 tisíc korun.

Realizace projektů bude předložena radě města ke schválení a měla by proběhnout na podzim 2023, případně v příštím roce.

Umístění projektů dle počtu hlasů:

  1. Rodinné hřiště – Fotbalové hřiště TJ Sokol Žilina (368 hlasů)
  2. Revitalizace Hückelových vil I. – zahradní lavičky (175 hlasů)
  3. Sdílený polytechnický sklad pro školská a volnočasová zařízení pro děti (98 hlasů).

 

Rodinné hřiště – Fotbalové hřiště TJ Sokol Žilina

Účelem realizace je zatraktivnění areálu Fotbalového hřiště TJ Sokol Žilina pro návštěvníky – veřejnost i pro členy TJ. Instalací prvků budou vhodně a tematicky rozšířeny možnosti volnočasových aktivit v atraktivní výletní destinaci, která se nachází v blízkosti restaurace Na Lamberku. Zamýšlené prvky nabídnou možnost zábavy a rozvoje motorických dovedností pro děti a mládež, případně možnost sportovního vyžití, odpočinku a relaxace pro dospělé z řad veřejnosti, zároveň však mohou tělocvičné prvky sloužit k fyzické přípravě sportovců z TJ Sokol Žilina. Výhodou takto koncipovaného hřiště je, že nabízí možnost aktivního trávení volného času pro rodiče i děti zároveň.

Revitalizace Hückelových vil I. – zahradní lavičky

Záměrem je vybavení přírodního areálu v okolí vil Augusta a Johanna Hückelů typem tzv. zámeckých laviček (Schönbrunn) pro potřeby konání akcí a budoucího využití pro občany a návštěvníky města. Lavičky z litinové konstrukce a masivních dřevěných desek by byly ukotveny pomocí patic do asfaltového případně betonového terénu. Areál je v majetku města Nového Jičína a investice by pomohla akcím jako je Kouzelný den v Hückelových vilách (realizace Městské kulturní středisko Nový Jičín), Technotrasa (realizace Návštěvnické centrum Nový Jičín) a další, které v budoucnu pomohou oživit tuto nádhernou část jižního předměstí Nového Jičína.