Znak města dostane moderní podobu

Nový Jičín pracuje na jednotné vizuální identitě města. Díky sjednocení barev, písma a symbolů bude ze všech tiskovin, dokumentů a příspěvků na internetu na první pohled patrné, že pocházejí z místní radnice. Novou formu vizuálního stylu bude prezentovat i zjednodušená verze znaku města, jehož původ spadá až do 14. století a je vyobrazen i na budovách či předmětech v ulicích města. Radnice chce tato místa zmapovat, a proto vyhlásila soutěž. Každý, kdo nafotí místo s vyobrazeným znakem města a snímek zašle na adresu: soutez@novyjicin-town.cz, může vyhrát dárek. Soutěž bude probíhat od 1. do 31. srpna.

„Naším původním záměrem bylo vytvořit nové logo města, jako má například Ostrava, Frýdek-Místek nebo Valašské Meziříčí. Po konzultaci s komisí architektury a dalšími odborníky, například Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě a členem podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jsme se rozhodli respektovat stávající znak a nechat zpracovat jeho zjednodušenou verzi. Ta sice nenahradí původní znak, bude ale lépe odpovídat moderním trendům a sloužit pro neformální komunikaci, například na sociálních sítích,“ vysvětlil místostarosta města Ondřej Syrovátka.

První návrhy naznačují, že novou verzi znaku s paží držící zavinutou střelu lidé přijmou. „Když jsme procházeli město a hledali inspiraci pro tvorbu zjednodušené varianty znaku, překvapilo nás, na kolika budovách a veřejných místech se znak v různých obměnách vyskytuje. V novém návrhu se snažíme vystihnout jeho podstatu a respektovat jeho historii,“ upřesnil Jan Bartoň, který se na tvorbě vizuální identity města spolu s firmou Plus Design & Marketing podílí.

„Součástí prací na vizuální prezentaci radnice je i zpracování nového orientačního systému v budovách městského úřadu. Měl by být přehlednější a odpovídat novému grafickému manuálu,“ doplnil vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš. Město k nové podobě vizuálního stylu i navrhované variantě znaku chystá na září veřejné projednání, jehož součástí bude kromě představení nových návrhů i krátký historický exkurz do vývoje znaku.

23.07.2020

Grafický návrh znaku: jpg Zjednodušená varianta znaku (jpg, 46 KB)

Aktualizace: Foto-soutěž prodloužena do konce září.