Kontakt
16.11.2023

V polovině října byla dokončena stavba nové autobusové zastávky „Požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína, ve směru do Životic. Stavba spočívala ve vybudování tzv. nástupní hrany, chodníkového tělesa a přechodu pro chodce včetně nasvětlení. Podél chodníkového tělesa bylo osazeno ocelové zábradlí. Stavba vyhovuje podmínkám bezbariérového užívání staveb a je doplněna bezpečnostními prvky, např. varovnými a signálními pásy a optickou zpomalovací brzdou. Realizací této akce dojde ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu podél poměrně frekventované silnice č. III/4832.

Na výstavbu autobusové zastávky byla podána žádost o dotaci ve výši 1 milion korun do dotačního programu MAS Lašsko, z.s. – IROP Doprava – 2. výzva. V současné době je tato žádost předmětem hodnocení ze strany poskytovatele dotace a předpokládá se, že rozhodnutí bude vydáno do konce roku 2023.

Celkové investiční náklady na tuto akci přesáhly 1 milion korun včetně DPH.

Autobusová zastávka během rekonstrukce
Autobusová zastávka porekonstrukci

Více informací naleznete v sekci Atraktivní město.