Kontakt
14.9.2023

Na svém jednání 11. září se zastupitelé mimo jiné rozhodli podpořit činnost sportovních klubů a oddílů, kulturních a volnočasových organizací a spolků, ale také například sociální služby a organizace působící v sociální oblasti. Město předpokládá, že na dotační programy v příštím roce vyčlení bezmála 36 milionů korun. Oproti letošnímu roku, kdy na dotační programy byla vyčleněna částka 30,8 milionů korun, tak žadatelé budou moci získat o 5 milionů korun více. V roce 2022 činil objem finančních prostředků do dotačních programů necelých 26 milionů korun.

Zastupitelé města schválili vyhlášení následujících dotačních programů pro rok 2024:

  • Programy města Nový Jičín na podporu sportu v celkové výši 20 800 000 korun
  • Programy města Nový Jičín na podporu kultury v celkové výši 1 700 000 korun
  • Program města Nový Jičín na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně ve výši 1 300 000 korun
  • Programy města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit v celkové výši 1 400 000 korun
  • Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve výši 8 290 000 korun
  • Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální ve výši 420 000 korun
  • Program na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě ve výši 240 000 korun
  • Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče ve výši 200 000 korun.

Vyhlášení programů Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální a Podpora občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města na jeho zasedání v prosinci. Program města na podporu životního prostředí pro rok 2023 (dotace ex post) bude schválená v druhé polovině příštího roku.

Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace je stanoven od 12. října do 22. října 2023.  

Žádost o dotaci včetně pravidel poskytování dotací pro jednotlivé dotační programy a jejich podprogramy naleznete na webových stránkách města v sekci Samospráva/dotace a NFV, na úřední desce a na Portálu občana.

Z důvodu zjednodušení dotačního procesu jsou oproti předešlým rokům podmínky pro poskytování a čerpání dotací upřesněny a uvedeny pouze do vyhlašovaných Programů (s návazností na vzor veřejnoprávní smlouvy). Doporučujeme všem žadatelům si pozorně pročíst pravidla poskytování dotací.

„Oproti minulým létům došlo ke schválení a vyhlášení dotačních programů až v září, nicméně i tak mají žadatelé dostatek času na zpracování a podání svých žádostí. Rozdělení dotací proběhne tradičně v prosinci na posledním zasedání zastupitelstva města. Posun termínu byl způsoben zásadní úpravou koncepce poskytování dotací, v některých směrech dochází k zjednodušení pro žadatele/příjemce. Z celkového objemu vyčleněných finančních prostředků lze pozorovat dlouhodobý, s výjimkou covidových let, rostoucí trend, kterým se snažíme reagovat na vývoj inflace, obecně zvyšování nákladů na činnost, provoz žadatelů či zvyšujících se nákladů na realizaci jejich aktivit,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.