Kontakt
9.8.2019

Už na podzim se veřejnosti zpřístupní původně uzavřený areál letního kina ve Smetanových sadech v Novém Jičíně. Zchátralý biograf pod širým nebem nahradí relaxačně oddechová zóna, jejíž dominantou je vodní prvek. Je tam i malé podium s hledištěm, brodítko a promenáda. Částka na přestavbu letního kina přesáhla 16 milionů korun a byla v plné výši financována z vlastních zdrojů města.

„Na ploše o velikosti šesti tisíc metrů čtverečních se střídají materiály jako kámen, dřevo a kov. Prostor hlediště kina se proměnil ve vodní plochu, která bude doplněna rostlinami. Chodníky lemují lavičky, tráva, bylinkové a květinové záhony. Nechybí odpadkové koše a stojany na kola. Dělalo se také nové osvětlení a vysadily se nové stromy,“ řekl Michal Hub z odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Novém Jičíně.

Letní kino ve Smetanových sadech bylo kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice v červnu 2013 uzavřeno. Vloni na podzim se zchátralý a veřejnosti nepřístupný areál začal přestavovat. „Původně se počítalo se dvěma etapami prací. V té druhé se měla vybudovat kavárna s terasou s předpokládanými náklady přesahujícími částku 10 milionů korun. Hlavní důvody, proč v minulosti došlo k rozdělení této investiční akce na dvě etapy, byly dva. Zaprvé šlo o nedostatečnou alokaci finančních prostředků v rozpočtu města a zadruhé platný územní plán zde nepřipouštěl umístění objektů občanského vybavení – komerčních zařízení. Zastupitelstvo města by mělo v září rozhodnout o změně územního plánu, která to umožní,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

V této chvíli však město výstavbu kavárny neplánuje. „Dali jsme přednost jiným investicím, které vnímáme jako potřebnější pro město. Týkají se zejména zlepšování stavu stávajícího majetku, které se v minulosti zanedbalo. Připravujme přestavbu takzvaného Domu sester na byty, potřebujeme dostavět kulturní dům, ve velkém rozsahu investujeme do oprav a modernizace bytového fondu a tepelného hospodářství, za více než 40 milionů korun se bude rekonstruovat střecha zimního stadionu a plánujeme vložení dalších prostředků do revitalizace sportovišť. V tuto chvíli ani nevíme, jak bude areál bývalého letního kina navštěvován a využíván, a jestli by takováto provozovna měla vůbec opodstatnění. Ze zkušeností víme, jak obtížně se hledají nájemci do nebytových prostor města, a je tedy otázkou, jakou formou by v budoucnu byla tato kavárna provozována,“ doplnil Dobrozemský.

Letní promítání v Novém Jičíně probíhá už několik let v zahradě Nového Slunce. Do původních prostor ve Smetanových sadech se už nevrátí, protože zde ani po přestavbě nejsou pro kino podmínky.

09.08.2019