Kontakt
7.2.2022

Velká zasedací místnost v budově novojičínské radnice prošla kompletní rekonstrukcí. Její novou podobu navrhla Ing. arch. Monika Drholecká. Je to nejvytíženější zasedací místnost v budově historické radnice a v některých dnech se zde koná i více akcí města za sebou. Mimo jednání rady města, pracovních jednání vedení města, jednání komisí, výborů a porad vedoucích odborů slouží zasedací místnost  také pro prezentace, semináře a školení. Původní zasedací místnost již nesplňovala požadavky na na jednací místnosti dnešní doby a nebyla zde dostatečná kapacita k sezení u jednacího stolu (nově je zde 26 míst). V zasedací místnosti chyběla audio vizuální technika, ozvučení a sedací nábytek byl zastaralý a místy poškozený.

Součásti rekonstrukce byla kompletní výměna a úprava elektroinstalace a slaboproudých rozvodů, nový jednací stůl nabízí připojení do sítě 230V, datové sítě a umožňuje nabíjení přes USB nabíječky nebo napojení na dataprojektor. Nově došlo k v zasedací místnosti k instalaci elektrického projekčního plátna, dataprojektoru, ozvučení a zastínění oken. V rámci rekonstrukce se vyměnila 20 let stará klimatizace, která umožnuje také režim topení. V zasedací místnosti se zachovalo osvětlení, které je její dominanto. Původní osvětlení se repasovalo a bylo doplněno LED žárovkami. Dále se opravovaly dveře, kamenný obklad, podlahy, byly natažené nové štukové omítky a proběhla nová výmalba.

Velký problém zasedací místnosti byl druhý vstup směrem ze sekretariátu vedení města, který byl možný pouze průchodem přes kancelář tajemníka. Úpravou kanceláře tajemníka zde vznikla nová chodba, která usnadní přímý vstup ze sekretariátu vedení města a tím umožní lepší obsluhu velké zasedací místnosti.

Velká zasedací místnost

07.02.2022