Kontakt
5.12.2017

Z plochy veřejné zeleně v Novém Jičíně má být odstraněno 84 stromů. Takový je požadavek plynárenské společnosti, která argumentuje údržbou ochranného pásma v blízkosti plynovodu. Přestože má energetická společnost na kácení ze zákona nárok, město se snaží s firmou vyjednávat a hledá kompromisní řešení.

„V polovině října jsme obdrželi oznámení o kácení dřevin. Bohužel jsou to 40 až 50 let staré stromy v sídlištní zeleni, kde mají velký význam, protože zlepšují mikroklimatické podmínky v místě, zachycují prachové částice a mají nejen ekologickou, ale i estetickou hodnotu,“ uvedla Olga Kubálková z odboru životního prostředí novojičínské radnice.

V místě ani v blízkosti pokácených stromů nelze vysadit dřeviny nové, protože zemní prostor sídlišť je z minulosti protkán inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy. „Víme o tom, že stromy rostou v ochranných pásmech sítí a vážíme si toho, že správci sítí jsou k této skutečnosti tolerantní. Nicméně není nám známo, že by strom způsobil havárii plynového vedení. Nové stromy do ochranných pásem již nejsou vysazovány,“ zdůraznila Kubálková.

„Nejsme nakloněni preventivnímu kácení, ale proti opodstatněnému kácení, kdy by stromy narušovaly provoz plynové soustavy a kdy jsou řešeny havárie, nemáme námitek. Při poruchách chceme nadále vstřícně spolupracovat, jak tomu bylo doposud,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Město by chtělo množství kácených stromů omezit a zásah do sídlištní zeleně rozložit do delších etap, aby byl časový prostor pro vytipování lokalit pro náhradní výsadbu. V tomto týdnu proto proběhne jednání se zástupci plynárenské společnosti přímo v terénu.

5.12.2017