Kontakt
6.9.2022

V sobotu 3. září v 9 hodin proběhlo slavnostní otevření Spolkového domu v místní části Žilina za účasti zástupců města. Stavební úpravy stavby, která dříve sloužila jako stavba technického vybavení, probíhaly od 22. dubna do 31. srpna tohoto roku. Dne 1. září byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Celkové náklady na realizaci činí 2,24 milionu korun včetně DPH a byly hrazeny ze zdrojů města.

„Jsem rád, že nyní každá místní část má svůj spolkový dům. Zatímco doposud se mohli obyvatelé a spolky této místní části scházet pouze v otevřeném přístřešku během letních měsíců, nyní se mohou potkávat celoročně,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Spolkový dům bude sloužit hlavně žilinskému Sboru dobrovolných hasičů, osadnímu výboru, myslivcům, Klubu přátel, nebo občanům při sousedských snídaních,“ doplnil Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru v Žilině.