Kontakt
1.12.2022

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín ve spolupráci s Úřadem práce a poskytovateli sociálních služeb připravil kulatý stůl k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Ve středu 30. listopadu se sešli v prostorách Městského úřadu jak zástupci z řad OZP, kteří přišli sdílet své zkušenosti s hledáním práce, tak zástupci zaměstnavatelů nebo těch, kteří o zaměstnávání OZP uvažují. Hlavními body byly překážky či obavy ze zaměstnávání OZP a příklady dobré praxe.

„Lidé, které trápí nějaké zdravotní omezení, jsou neskutečně vděční za příležitost pracovat. Jsme pomalejší než zdraví lidé, ale jsme o to pracovitější a loajálnější zaměstnanci. Ten, kdo nás zaměstná, získá opravdu vděčného zaměstnance,“ uvedla jedna z účastnic kulatého stolu.

K dnešnímu dni je v našem ORP v evidenci Úřadu práce 161 OZP, 89 z nich je z Nového Jičína. Jsou to lidé s přiznanou invaliditou I., II. nebo III. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné. V letošním roce se podařilo najít pracovní uplatnění 128 lidem se statutem OZP.

„Našim dlouhodobým cílem je zajistit každému člověku přístup k povolání, které odpovídá nejen jeho postižení, ale také jeho schopnostem a dovednostem. Zapojení do pracovní činnosti totiž těmto lidem přináší i něco více než jen finanční zabezpečení. Mezi to nejdůležitější patří například nové sociální kontakty nebo pocit užitečnosti pro společnost a snižuje tak jejich sociální vyloučení,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký.  

Závěrem kulatého stolu účastníci vyjádřili zájem o opakované setkání, které by se mělo uskutečnit v příštím roce a které bude koncipováno na základě zpětnovazebných dotazníků účastníků tohoto setkání.