Kontakt
20.1.2020

Nový Jičín se rozhodl zrevidovat využití přístavby Hotelu Praha i náklady na její přestavbu na kulturní dům. Ta začala v roce 2018 a byla rozdělena do tří etap. Zatím byla realizována jen první část prací a město za ni zaplatilo 21,75 milionu korun. Podle aktualizované projektové dokumentace by druhá etapa přestavby měla stát téměř 69 milionů a pořízení audiovizuální techniky a interiérové vybavení ve třetí etapě vychází na bezmála 22 milionů korun. Původní rozpočet z roku 2014 přitom počítal na celkovou rekonstrukci budovy s částkou ve výši 48,7 milionu korun.

„Byla ustavena pracovní skupina, která s externími odborníky musí posoudit obsah projektu i využití jednotlivých prostor v objektu. Například smysluplnost existence restaurace v 1. nadzemním podlaží, velikost pokladen, kapacitu sociálního zařízení a tak dále. Navržené změny bude konzultovat s autorem stávajícího projektu a společně se pokusí identifikovat možné oblasti úspor ve stavební části i u komponentů audiovizuální techniky,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

„Všichni vnímáme potřebnost kulturního domu pro Nový Jičín a máme shodu na tom, že jej co nejdříve dostavíme. Vyslyšeli jsme však požadavek kontrolního výboru zastupitelstva města a kvůli nárůstu nákladů přistoupili k revizi projektu. Pracovní skupina složená ze zastupitelů šesti největších stran, pod vedením radního Martina Gazdy, se pokusí ve spolupráci s kulturním střediskem a dalšími odborníky najít úspory. K navýšení ceny od roku 2014 došlo ze dvou důvodů. Jednak zdražením stavebních prací a některých komponentů, například topných těles, a jednak faktem, že některé prvky potřebné pro kulturní dům nebyly v původním projektu vůbec řešeny a byly do něj zapracovány dodatečně. Jedná se například o zvedací plošinu pro vybavení hlavního sálu, skládací panelové stěny v barech ve 2. a 3. nadzemním podlaží, zabezpečení objektu, kamerový systém, datové rozvody nebo audiotechniku,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Projekt neřeší ani napojení budovy na zdroj elektrické energie. Jednou z variant je vybudování vlastní trafostanice, která by následně zajišťovala dodávku elektřiny nejen pro přístavbu Hotelu Praha, ale i pro další objekty ve vlastnictví města, například městský úřad. „Investiční náklady jsou sice vyšší, ale cena za elektřinu je následně nižší a návratnost může být v horizontu pěti let,“ vysvětlil Dobrozemský.

Podle aktuálního projektu by realizace druhé etapy, která obnáší vnitřní stavební úpravy přístavby, měla probíhat zhruba 12 měsíců. Pak bude následovat dodání interiérového vybavení a audiovizuální techniky. „Po ukončení přezkumu projektu budeme moci vypsat soutěž a uzavřít smlouvu se zhotovitelem prací. Reálný odhad otevření kulturního domu je přelom let 2021 a 2022,“ dodal Syrovátka.

20.01.2020