Revitalizace bytového domu na ulici Jičínská 275

Od května do prosince letošního roku proběhla realizace projektu Energetické úspory Jičínská 275 Nový Jičín – Loučka. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní, zateplením střešních a sklepních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení a celkové zhodnocení bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III. Celkové náklady na revitalizaci bytového domu přesáhly 16 milionu korun a max. možná výše dotace bude činit 31,5 % způsobilých výdajů projektu.

Město Nový Jičín tak v souladu se strategickým plánem rozvoje města pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů, snižování provozních nákladů a zvyšování kvality životního prostředí.

 

Mgr. Pavel Hurta