Regenerace sídliště Nerudova pokračuje veřejným projednáním III. etapy

Město Nový Jičín zve občany k účasti na veřejném projednání budoucí podoby III. etapy regenerace sídliště Nerudova, které se uskuteční v úterý 31. 5. 2022 v 16 hod. v aule radnice Městského úřadu. Navržené úpravy spočívají v obnově zeleně, komunikací, parkovacích míst, veřejného osvětlení a mobiliáře.

Město plánovalo začít s realizací I. etapy projektu v letošním roce. Z důvodu nutnosti úprav inženýrských sítí na tomto území byly stavební práce odloženy na rok 2023. Na tuto etapu regenerace byly městu přiděleny dotační prostředky ze Státního fondu podpory investic v maximální výši 3,3 milionu korun.

Na II. etapu projektu se nyní zpracovává projektová dokumentace. Projektová příprava by měla být dokončena letos v prosinci tohoto roku. Tak bude město moci žádat o dotaci i na tuto etapu regenerace.

Více informací naleznete na plakátu nebo na webových stránkách města v sekci rozvojové dokumenty.