Kontakt
7.10.2019

Nový Jičín připravuje Katalog adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Proto se úřad obrátil na občany s žádostí, aby vyplnili dotazník, ve kterém popíší, jestli pociťují změny klimatu ve městě a zda se obávají povodní, sucha či jiných extrémních jevů počasí. Katalog bude obsahovat doporučení, která by měla negativní dopady změny klimatu zmírnit a zajistit udržitelné fungování města.

Dotazník s pěti otázkami byl zveřejněn na Facebooku Zdravého města i Nového Jičína, a také na webu: https://www.novyjicin.cz/aktualne/katalog-adaptacnich-opatreni-prosba-o-vyplneni-ankety/.  „Sesbíraná data budou podkladem k sestavení konkrétních opatření pro příznivější život v Novém Jičíně,“ uvedla Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic. Katalog adaptačních opatření bude hotový na jaře příštího roku.

„Anketa slouží jednak k probuzení zájmu o danou problematiku a jednak k získání prvotních poznatků pro samotný katalog. Ten bude sestavovat specializovaná firma. Podněty od občanů, kteří v daném území žijí, jsou však klíčové pro to, aby byl skutečně šitý na míru našemu městu a potřebám jeho obyvatel,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Naše město se již nyní snaží podnikat kroky blízké přírodě. Například při rekonstrukci parkoviště na Skalkách chceme zkombinovat dlažbu s propustnými plochami. V Loučce plánujeme umístění retenční nádrže k zachytávání dešťové vody. Chceme však, aby naše řešení byla systémová. Pokud dokument schválí orgány města, budou u všech investičních projektů města zapracovány i postupy šetrné k přírodním zdrojům,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Radnice již několik let také poskytuje dotace na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na centrální čištění napojit, a také na ekologické vytápění domů v Kojetíně.

07.10.2019