Radnice chce s občany projednat opatření ke klimatickým změnám

Město Nový Jičín připravilo veřejné projednání připravovaného Katalogu adaptačních opatření. Dokument, který bude obsahovat doporučení ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn na život v našem městě, vychází i z dat zjištěných v anketě mezi občany. Na veřejném projednání, které proběhne v pondělí 7. září 2020 od 16:00 hodin v aule radnice, se mohou lidé seznámit s obsahem katalogu a také navrhovat místa vhodná k realizaci jednotlivých opatření.

„Katalog adaptačních opatření nám pomůže reagovat na změny klimatu na území města a čelit jejich následkům,“ uvedla Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic. Dokument sestavuje specializovaná firma. Jeho finální podoba bude hotová ještě během letošního podzimu.

„Proběhnuvší anketa i plánované veřejné projednání mají za cíl probudit u Novojičíňáků zájem o danou problematiku a hlavně pomoci městu zpracovat kvalitní seznam adaptačních opatření. Ta nám pomohou zvládat povodně, sucho či jiné extrémní jevy počasí tak, aby se ve městě i při měnícím se klimatu žilo příjemně a bezpečně,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Naše město se již nyní snaží podnikat kroky blízké přírodě. Například při rekonstrukci parkoviště na Skalkách chceme zkombinovat dlažbu s propustnými plochami. V Loučce plánujeme umístění retenční nádrže k zachytávání dešťové vody. Chceme však, aby naše řešení byla systémová. Pokud dokument schválí orgány města, budou u všech investičních projektů města zapracovány i postupy šetrné k přírodním zdrojům,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Radnice již několik let také poskytuje dotace na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na centrální čištění napojit, a také na ekologické vytápění domů v Kojetíně.

Dokumenty ke stažení:

pdf Pozvánka – plakát ke stažení (pdf, 193 KB)
pdf Katalog adaptačních opatření (podklad k veřejnému projednání) (pdf, 6 MB)
pdf Analýza zranitelnosti Nového Jičína (pdf, 4 MB)