Kontakt
19.8.2019

Město Nový Jičín se zapojilo do výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy, kterou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Předmětem podpory je nákup či pronájem nových vozidel na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil).

Město Nový Jičín má záměr pořídit osobní automobily s alternativním pohonem. Dotace na jednotlivá vozidla může být poskytnuta až do výše 40% celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla (viz tabulka). Maximální výše dotace na chytrou dobíjecí stanici (smart wallbox) činí 20 tis. Kč.

Období realizace je dle podmínek dotačního programu do 31.12.2020, realizaci projektu zajišťuje odbor rozvoje a investic.

   

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.