Kontakt
2.11.2022

Od července do října letošního roku probíhala realizace projektu Program Ukrajina, v rámci kterého došlo k rekonstrukci bytů v budově bývalého Horního nádraží. Cílem projektu bylo rozšířit ubytovací kapacity nouzového ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. K rekonstrukci byly určeny 2 neobývané a technicky nezpůsobilé bytové jednotky situované v 2. NP budovy bývalého Horního nádraží.

Celkové náklady na rekonstrukci obou bytových jednotek dosáhly zhruba 2,2 milionu korun a maximální možná výše dotace bude činit 1,2 milionu korun. Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Odbor rozvoje a investic