Kontakt
16.11.2023

V druhé polovině října byla dokončena oprava chodníkového tělesa na ulici Hřbitovní, v úseku podél hřbitovní zdi. Délka tohoto opravovaného úseku dosahuje přibližně 500 metrů. Stávající, značně poškozený povrch z litého asfaltu byl nahrazen povrchem ze zámkové dlažby v kombinaci s žulovou kostkou. Chodník byl doplněn bezpečnostními prvky – varovnými a signálními pásy a bezbariérové vstupy. Opravou tohoto chodníku došlo k velkému zlepšení komfortu chodců, ať už návštěvníků hřbitova nebo zaměstnanců průmyslového parku. Je potěšitelné, že smluvní termín provádění stavebních prací byl zkrácen přibližně o tři týdny. Náklady dosáhly přibližně 2,4 milionů korun včetně DPH.

Chodník před zahájením stavebních prací
Probíhající práce
Chodník během stavebních úprav

Chodník po stavebních úpravách

Více informací naleznete v sekci Atraktivní město.