Kontakt
11.7.2022

Letos se uskutečnil již pátý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, ve které měli občané a zástupci místních spolků možnost předložit své návrhy na zlepšení života ve městě nebo v jeho místních částech a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Vítězné návrhy obyvatel město realizuje po schválení radou města.

„Letos bylo přihlášeno celkem 5 projektů, které byly po formální kontrole předány k posouzení dotčeným odborům městského úřadu. S výjimkou jednoho byly všechny projekty s úpravami doporučeny k realizaci,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a MA21 Lucie Kuběnová a doplnila, že „veřejnost tak hlasovala o stejném počtu projektů jako v roce 2021.“ Předkladatelé 4 upravených projektů byli přizváni na veřejné projednání Komise Zdravého města a MA21, které se konalo 12. května, aby prezentovali v přidělené časové dotaci své projekty.

Veřejné hlasování o jednotlivých návrzích probíhalo od 17. do 31. května 2022 elektronicky přes aplikaci Mobilní rozhlas. Do ankety se zapojilo celkem 791 občanů a každý hlasující mohl udělit 2 hlasy.

„Ze čtyř projektů, které postoupily do hlasování, dali obyvatelé Nového Jičína nejvíce hlasů vybudování veřejného psího hřiště a vytvoření dětské herny ve Straníku,“ uvedl místostarosta města Ondřej Syrovátka a také garant výzvy a doplnil, že „cílem participativního rozpočtu je zapojit obyvatele do utváření místa, ve kterém žijí a ukázat jim, že se mohou na životě ve městě podílet.“

Zatímco v předešlých letech bylo na projekty vyhrazeno 200 tisíc korun v participativním rozpočtu a jednotlivé návrhy mohly mít rozpočet max. do výše 100 tisíc korun, pro rok 2022 byla celková částka navýšena o 200 tisíc korun, tedy celkem na 400 tisíc korun a možné maximální náklady na jednotlivé projekty jsou 200 tisíc korun.

Realizace projektů bude předložena radě města ke schválení a měla by proběhnout na podzim 2022, případně v příštím roce.

Umístění projektů dle počtu hlasů:

  1. Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín (572 hlasů)
  2. Soptíkova herna (488 hlasů)
  3. Veřejný gril v Novém Jičíně (217 hlasů)
  4. Automatický externí defibrilátor (AED) k laickému použití v lokalitě Čertův mlýn (206 hlasů).

 

Stručné informace k vítězným projektům:

Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín

Záměrem projektu je vybudovat volně přístupné hřiště pro novojičínské pejskaře. Agility je výchovná i zábavná činnost člověka se psem, kde oba tvoří jeden tým. Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Tento sport je vhodný pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Pes bez vodítka překonává na povel psovoda různé překážky se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu. Tento sport není nějak náročný a zvládnou jej i úplní začátečníci. Ze strany psovoda agility vyžaduje rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility měla přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Vychovaný pejsek je v životě spokojenější, nemá tendence ztrácet se majiteli a vše vede k lepší kultivovanosti prostředí pejskařů ve městě. Náklady na realizaci projektu jsou 150 000 korun.

Soptíkova herna

Záměrem projektu je vytvoření dětské herny v malé společenské místnosti v budově Klubu seniorů a hasičské zbrojnici ve Straníku. Pořízení vybavení a interaktivních prvků, použitelných i mimo tuto hernu při práci s dětmi a mládeží v rámci prevence požární ochrany (např. Dětský den, maškarní ples, Slavnosti města atd.) Využití pro rodiče s dětmi či práci s mládeží ve spolupráci s členy SDH. Vhodné využití i pro čtecí kroužek ve spolupráci s místní knihovnou. V rámci provozu nebo i různých akcí docílíme tímto projektem k mezigeneračnímu setkávání v podnětném prostředí. Náklady na realizaci projektu jsou 200 000 korun.

 

Všem, kteří se zapojili, děkujeme.